Rabu, 26 November 2014

JENENGE WEKTU


 • Byar                                        : 06.00
 • Gumatel                                  : 09.00
 • Pecat sawed                           : 10.00
 • Wisan gawe                           : 10.00
 • Bedhug dhuwur                     : 12.00
 • Tengange                               : 12.00
 • Linsir kulon                           : 12.30
 • Ngasar                                    : 15.00
 • Tunggang gunung                  : 17.00
 • Tibra layu                               : 17.30
 • Maghrib, surup                      : 18.00
 • Bagda maghrib                      : 18.30
 • Ngisak                                    : 19.00
 • Bagda isyak                           : 20.00
 • Sire bocah                              : 22.00
 • Sirep wong                            : 23.00
 • Bedhug bengi                        : 24.00
 • Lingsir wengi                        : 01.00
 • Titiyoni                                  : 02.00
 • Jago kluruk sepisan               : 03.00
 • Bedhug telu (subuh)              : 04.00
 • Jago kluruk ping pindo          : 04.00
 • Jago kluruk ping telu             : 05.00
 • Saput lemah                           : 05.30

 Sumber : Inti Sari BASA JAWI PEPAK; terbitan LINTAS MEDIA, Jombang