Jumat, 06 Juni 2014

Tembung Ngoko, Krama, Krama Inggil; Abjad M, N, O, P dan R
M

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
Maca
Maos
Maos
Maju
Majeng
Majeng
Maling
Pandung
Pandung
Mampir
Mampir
Pinarak
Manak
Gadhah Lare
Babaran
Mandheg
Kendel
Kendel
Maneh
Malih
Malih
Mangan
Nedha
Dhahar
Manuk
Peksi
Peksi
Mari
Mantun
Dhangan
Mata
Mripat
Paningal
Mati
Pejah
Seda
Mayit
Jisim
Layon
Melu
Tumut
Ndherek
Menang
Mimpang
Mimpang
Menehi
Nyukani
Maringi
Meneng
Mendel
Mendel
Mengko
Mangke
Mangke
Mentas
Saweg
Nembe
Menyang
Datheng
Datheng
Meteng
Ngandheg
Mbobot
Metu
Medal
Miyos
Mikir
Manah
Menggalih
Minggat
Kesah
Tindak
Mlaku
Mlampah
Tindak
Mudhun
Mandhap
Mandhap
Mulang
Mucal
Ngasta
Mulih
Wangsul
Kondur
Mungsuh
Mengsah
Mengsah
Muni
Mungel
Mungel
Murah
Mirah
Mirah
Mutah
Mutah
Luntak

N

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
Nangis
Mular
Muwun
Ndeleh
Nyukakaken
Maringaken
Nesu
Srengen
Duka
Ngadeg
Ngadeg
Jumeneng
Ngadep
Sowan
Marak
Ngandel
Pitados
Pitados
Ngarep
Ngajeng
Ngersa
Ngerti
Ngertos
Priksa
Ngising
Bebanyu
Bobotan
Ngombe
Nginum
Ngunjuk
Ngongkon
Ngengken
Ngutus
Nguyuh
Toyan
Turas
Nonton
Ningali
Mriksani
Nyekel
Nyepeng
Ngasta
Nyilih
Nyambut
Ngampil

O

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
Oleh
Angsal
Angsal
Omah
Griya
Dalem
Omah-Omah
Rabi
Krama
Omong
Ginem
Ngendika
Ompong
Ompong
Dhaut
Ora
Mboten
Mboten
Owah
Ewah
Ewah

P

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
Padha
Sami
Sami
Padhang
Pajar
Pajar
Panah
Jemparing
Jemparing
Panas
Benter
Benter
Panganan
Tetedhan
Dhaharan
Papat
Sekawan
Sekawan
Pari
Pantun
Pantun
Pasa
Siyam
Siyam
Pasar
Peken
Peken
Payu
Pajeng
Pajeng
Payung
Payung
Songsong
Petan
Ulik
Ulik
Pijet
Petek
Ulik
Pipi
Pangarasan
Pangarasan
Pira
Pinten
Pinten
Pitik
Ayam
Ayam
Pracaya
Pitados
Pitados
Prau
Baita
Baita
Prihatin
Prihatos
Prihatos
Pring
Deling
Deling
Pundhak
Pundhak
Pamidhangan
Pupak
Pupak
Dhaut
Pupu
Pupu
Wentis
Puser
Puser
Tuntuan
Putih
Pethak
Pethak
Putu
Putu
Wayah

R

NGOKO
KRAMA
KRAMA INGGIL
Rambut
Rambut
Rikma, Rema
Rasa
Raos
Raos
Ratan
Margi
Margi
Raup
Raup
Suryan
Rekasa
Rekaos
Rekaos
Rembugan
Rembugan
Ngendikan
Rembulan
Rembulan
Candra
Rewang
Rencang
AbdiSelamat Belajar... ^_^

1 komentar: