Rabu, 26 November 2014

Tembung Kosok Balen


A

Andhap
X
Inggil
Adhem
X
Panas
Ageng
X
Alit
Ambang
X
Kelem
Amem
X
Grapyak
Andhap asor
X
Deksura
Adil
X
Samena-mena
Akas
X
Kalem
Amber
X
Asat
Angok
X
Amber

B

Bagus
X
Elek
Bathi
X
Rugi
Begja
X
Cilaka
Bening
X
Buthek
Banter
X
Alon
Becik
X
Ala
Bener
X
Luput
Biyen
X
Saiki
Brangasan
X
Andhap asor
Bungah
X
Susah

C

Cedhak
X
Adoh
Cethek
X
Jero
Cingkrang
X
Landung
Climen
X
Gedhen
Culika
X
Jujur
Cuwa
X
Lega
Cendhak
X
Dowo
Cethil
X
Loma
Ciyut
X
Amba
Crah
X
Akur
Cupet
X
Amba
Cuwer
X
Kenthel

D

Dawa
X
Cendhak
Dhisik
X
Kari
Dhuwur
X
Endhek
Dursila
X
Susila
Dhewe
X
Bareng
Dhoyong
X
Jejeg
Duka
X
Rena
(n) Dhundhung
X
Ngurus

E

Edan
X
Waras
Eling
X
Lali
Esuk
X
Sore
Edhum
X
Panas
Entek
X
Isih

G

Gabuk
X
Isi
Gedhe
X
Cilik
Gela
X
Lega
Gemi
X
Boros
Gilig
X
Gepeng
Grapyak
X
Anggak
Galak
X
Kutuk
Gedhen
X
Climen
Gelem
X
Emoh
Gething
X
Seneng
Goroh
X
Jujur
Gundhul
X
Ketel

J

Jago
X
Babon
Jembar
X
Ciyut
Jemek
X
Kesed
Jirih
X
Kendel
(n) Jaluk
X
Weweh
Jembrung
X
Gilar-gilar
Jero
X
Cethek
Jujur
X
Culika

K

Kaku
X
Lemes
Kalis
X
Ketaman
Kasar
X
Alus
Katiga
X
Rendeng
Kemproh
X
Resikan
Kepenak
X
Rekasa
Kesusu
X
Sareh
Klular-klulur
X
Trengginas
Kuru
X
Lemu
Kalah
X
Menang
Kandel
X
Tipis
Kasoran
X
Unggul
Kemlungkung
X
Andhapasor
Kendel
X
Jirih
Kerep
X
Arang
Kiwa
X
Tengen
Kurang
X
Luwih

L

Lali
X
Eling
Lanang
X
Wadon
Landep
X
Kethul
Larang
X
Murah
Lembut
X
Agal
Lencir
X
Bembeng
Lancip
X
Buthel
Lantip
X
Bodho
Lega
X
Kuciwa
Lemu
X
Kuru
Lepeh
X
Eleg
Lirih
X
Banter
Loh
X
Cengkar
Lonjong
X
Bunder
Longgar
X
Sesak
Luhur
X
Asor
Lumrah
X
Aneh

M

Mabur
X
Mencok
Mandheg
X
Mlaku
Manjer
X
Ngglewang
Manteb
X
Entheng
Mardika
X
Dijajah
Mendhung
X
Resik
Mentah
X
Mateng
Mamang
X
Tatag
Maneh
X
Uwis
Manthuk
X
Godheg
Mapag
X
Ngeterake
Mempeng
X
Kesed
Mengkureb
X
Mlumah
Miris
X
Tatag
Mopo
X
Tumandang
Mulih
X
Budhal
Mursal
X
Mursid
Muktiwibawa
X
Sengsara
Mulya
X
Sengsara
Musuh
X
Bala

N

Nacad
X
Ngelem
Nesu
X
Rena
Ngajeni
X
Ngina
Ngati-ati
X
Sembrana
Nugel
X
Nyambung
Nyusahake
X
Mbungahake
Nangis
X
Ngguyu
Nistha
X
Utama
Ngakoni
X
Nyelaki
Ngebrah
X
Ngirit
Nyedhak
X
Ngadoh

P

Padha
X
Beda
Padhang
X
Peteng
Penak
X
Rekasa
Prasaja
X
Ngebrah
Pucuk
X
Bongkot
Padu
X
Rukun
Pinggir
X
Tengah
Prigel
X
Kidhung
Pungkasan
X
Kawitan

R

Rame
X
Sepi
Rancag
X
Alon
(ng) Rewangi
X
Ngrusuhi
Rendheng
X
Katiga
Rikat
X
Alon
Ringkes
X
Rowa
Rampung
X
Wiwit
Rawuh
X
Lunga
Rekasa
X
Kepenak
Resik
X
Kemproh
Rindik
X
Bater
Rowa
X
Cekak

S

Sabar
X
Brangasan
Sareh
X
Kesusu
Sedhep
X
Cemplang
Semanak
X
Anggak
Sepele
X
Wigati
Sida
X
Wurung
Sregep
X
Kesed
Suda
X
Tambah
Sumelang
X
Manteb
Susah
X
Bungah
Saen
X
Isinan
Seda
X
Gesang
Sedhih
X
Seneng
Sengsara
X
Mulya
Seru
X
Alon
Sira
X
Ingsun
Subur
X
Cengkar
Sugeng
X
Seda
Sumringah
X
Pucet
Suthik
X
Gelem

T

Tambah
X
Kurang, Suda
Tanpa
X
Nganggo
Teka
X
Lunga
Tenan
X
Ethok-ethok
Tipis
X
Kandel
Tresna
X
Siya
Turah
X
Kurang
Takon
X
nJawab
Temen
X
Cidra
Tindak
X
Kondur
Titen
X
Lalen
Tuku
X
Adol
Turu
X
Tangi

U

Udharan
X
Bungkusan
Umuk
X
Nyata
Urug
X
Dhudhuk
Ukuman
X
Ganjaran
Urip
X
Mati

W

Wadon
X
Lanang
Wedi
X
Wani
Wuled
X
Methel
Wurung
X
Sida
Wutuh
X
Suda
Wareg
X
Luwe
Wiwitan
X
Pungkasan
Wuragil
X
Pembarep
Wuta
X
Melek
Wuwuh
X
Kurang

Y

Yekti
X
Goroh
Yuwono
X
Cilaka


Sumber : Inti Sari, BASA JAWI PEPAK; terbitan  LINTAS MEDIA, Jombang